Χάρτες και νομίσματα της Κύπρου

chartes-kai-nomismata-tis-kyprou

Έκθεση με τις ενδιαφέρουσες εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου φιλοξενείται μέχρι τις 4 Απριλίου στο Σπίτι της Κύπρου (Ηρακλείτου 10, Κολωνάκι). Παρουσιάζονται οι εκδόσεις από τις σειρές «Κυπριακή Χαρτογραφία», «Κυπριακή Νομισματική» και «Συλλογές ΠΙΤΚ».

Η σειρά για την Κυπριακή Χαρτογραφία περιλαμβάνει 11 εκδόσεις και έχει στόχο την προβολή της ιστορίας της χαρτογραφίας της Κύπρου και τις πολιτικές, ιστορικές και εθνικές προεκτάσεις που αυτή συνεπάγεται. Εμφαση δίνεται στις δύο τελευταίες εκδόσεις της σειράς: α) «Maps of Cyprus from the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation», που περιλαμβάνει 307 χαρτογραφικά αντικείμενα (από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι τον 20ό), β) «Cyprus 1542, the Great Map of the Island by Leonida Attar» των Frαncesca Cavazzana Romanelli, Gilles Grivaud. Πρόκειται για χειρόγραφο χάρτη της Κύπρου, που σχεδιάστηκε το 1542 από τον Κύπριο Λεωνίδα Αττάρ και ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα στα αρχεία του Μουσείου Correr της Βενετίας.

Η σειρά για την Κυπριακή Νομισματική περιλαμβάνει 11 εκδόσεις που αφορούν τη νομισματική σε Ελλάδα και Κύπρο. Έμφαση στην έκθεση δίνεται στην πρόσφατη έκδοση «Νομίσματα της Κύπρου» των Ελένης Ζαπίτη και Λευκής Μιχαηλίδου, μέσα από την οποία μπορεί κανείς να περιηγηθεί στην ιστορία της κυπριακής νομισματικής, από τα πρώτα νομίσματα που κόπηκαν στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα.

Η σειρά για τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος περιλαμβάνει, τέλος, 8 εκδόσεις και στόχος της είναι να μεταγραφούν, να μεταφραστούν και να εκδοθούν κριτικά οι πρωτογενείς ιστορικές πηγές που το Πολιτιστικό Ιδρυμα έχει στην κατοχή του, ώστε να γίνουν προσιτές στο κοινό. Αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι οι εκδόσεις «Ενημερωτικά Δυτικά Φύλλα (1570-1572). Ο Πόλεμος της Κύπρου» της Αικατερίνης Κουμαριανού ή «Venetian Letters (1354-1512)» με την επιμέλεια του Benjamin Arbel.

Στις 2 Απριλίου θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο η παρουσίαση των εκδόσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος, που αφορούν τις σειρές για τους οδηγούς αρχαιολογικών και βυζαντινών μνημείων, καθώς και για το περιβάλλον.