Η IBM επεκτείνει το Express Advantage

i-ibm-epekteinei-to-express-advantage

Η ΙΒΜ ανακοίνωσε σε παγκόσµιο επίπεδο το επόµενο βήµα για την επέκταση της στρατηγικής της, το οποίο αφορά στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µέσω του προγράµµατος Express Advantage. Οι λύσεις Express χαρακτηρίζονται από προϊόντα µε αυξηµένες επιδόσεις, λειτουργικότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια και χαµηλό κόστος κτήσης. Η ΙΒΜ ανακοίνωσε, επίσης, σειρά πιστοποιηµένων λύσεων των εµπορικών συνεργατών της, οι οποίες βασίζονται σε προϊόντα ΙΒΜ Express.

Η σειρά των λύσεων IBM Express Advantage συνδυάζει µία ευρεία γκάµα τεχνολογικών προϊόντων και οικονοµικών επιλογών, µε στόχο την παροχή βοήθειας σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να καινοτοµήσουν και να αναπτυχθούν. Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης επένδυσής της στην αγορά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η ΙΒΜ ανακοίνωσε επίσης την παρουσίαση του προγράµµατος Express Advantage σε  επιπλέον 30 χώρες, µεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Έρευνα της IBM σε 1.200 πελάτες της αγοράς µικροµεσαίων επιχειρήσεων επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη για καινοτοµίες. Σχεδόν τα δύο τρίτα των εξειδικευµένων στη λήψη αποφάσεων στελεχών που ερωτήθηκαν σχεδιάζουν περισσότερες από µία αλλαγές στο επιχειρηµατικό µοντέλο της εταιρείας τους εντός των επόµενων δύο ετών. Οι λύσεις IBM Express Advantage συνδυάζουν τις προσφορές της ΙΒΜ και επιλεγµένες εφαρµογές των ISVs, βοηθώντας τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις για λύσεις επιχειρηµατικής καινοτοµίας και υποδοµών, οι οποίες αντιστοιχούν πλέον σε ποσοστό µεγαλύτερο του 60% των δαπανών για τεχνολογικά προϊόντα. 

Η IBM στην Ελλάδα προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις Express Advantage, οι οποίες, µεταξύ άλλων, αφορούν:

  • Στη συνεργατικότητα για αυξηµένη ευελιξία στο περιβάλλον εργασίας (απεριόριστη πρόσβαση σε επιχειρηµατικές εφαρµογές, ενσωµατωµένη πύλη για οµάδες εργασίας, ανταλλαγή µηνυµάτων, συνεργασία και επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο) Λύσεις Lotus.
  • Στην προληπτική προστασία των δεδοµένων από απρόβλεπτα συµβάντα ή σφάλµατα - Λύσεις back-up και recovery.
  • Στο σχεδιασµό καινοτόµων προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών, Λύσεις Product Lifecycle Management Express (PLM).
  • Σε servers, συστήµατα αποθήκευσης, σταθµούς εργασίας, Points Of Sale (POS) και self-service.
  • Στην προστασία και τη διαχείριση πόρων πληροφορικής, Λύσεις Tivoli.
  • Στην ελαχιστοποίηση των επιχειρηµατικών κινδύνων, Λύσεις disaster recovery, managed services, on-line back-up, e-mail recovery και web security.