Ιδιωτικά ΚΤΕΟ: Έλεγχος οχημάτων με ταχύτητα και αξιοπιστία

idiotika-kteo-elenchos-ochimaton-me-tachytita-kai-axiopistia

ΚΤΕΟ δηλαδή το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και κάτι που πολλοί Ελληνες οδηγοί θα ήθελαν να αποφύγουν, θεωρώντας ότι ο τεχνικός έλεγχος συνιστά απλώς μία τυπική τους υποχρέωση. Ωστόσο, η νομοθεσία και τα προβλεπόμενα πρόστιμα δεν αφήνουν περιθώρια, συν το γεγονός ότι ο έλεγχος αυτός μπορεί να δώσει σε κάθε οδηγό ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του οχήματός του.


Στη χώρα μας ο τεχνικός έλεγχος των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων διενενεργείται από δημόσια, αλλά και ιδιωτικά ΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ) και είναι μια αγορά που διαρκώς διευρύνεται, παρέχοντας σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Διόλου τυχαία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών (ΥΜΕ), αυτή τη στιγμή ήδη λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια 74 ΙΚΤΕΟ, ενώ μέχρι στιγμής άδεια ίδρυσης έχουν λάβει συνολικά 131 επιχειρήσεις. Για να γίνει μια πρώτη σύγκριση, τα δημόσια ΚΤΕΟ, πανελλαδικά, είναι 56.

Επί του πρακτικού τα δημόσια διενεργούν τεχνικό έλεγχο σε όλες τις υπόχρεες κατηγορίες οχημάτων. Το ίδιο και τα ΙΚΤΕΟ, με εξαίρεση τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, καθώς και τα λεωφορεία. Τα ιδιωτικά αδειοδοτούνται από το ΥΜΕ, διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης στην εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ/IEC 17020, υπόκεινται σε ελέγχους από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς και είναι απόλυτα ισότιμα με τα δημόσια ως προς την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ελέγχου που παρέχουν στους πελάτες τους.

Στο ΥΜΕ χαρακτηρίζουν τα ΙΚΤΕΟ ως ένα νέο θεσμό, που έρχεται να συμβάλει στην οδική ασφάλεια και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω των προβλεπόμενων από το νόμο περιοδικών τεχνικών ελέγχων που διενεργούν.

Με βάση τον σχετικό ιδρυτικό τους νόμο (2963/2001), τα ΙΚΤΕΟ ιδρύονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν μπορεί να ιδρύσει περισσότερο των επτά (7) ΙΚΤΕΟ στο σύνολο της επικράτειας, ενώ σύμφωνα με τον αριθμό γνωμοδότησης 353/24-09-2003 του νομικού συμβουλίου του κράτους αυτό ισχύει και για τους μετόχους ή μέλη ΔΣ εταιριών ΙΚΤΕΟ. Επιπροσθέτως τα ΙΚΤΕΟ δεν δύναται να ιδρυθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εμπορίας αυτοκινήτων ή από συγγενικά τους πρόσωπα ή θυγατρικές εταιρίες των ανωτέρω νομικών προσώπων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αντιπρόσωποι, εισαγωγείς και επισκευαστές δεν μπορούν κατά τις συνήθεις πρακτικές του εμπορίου να συνεργάζονται άτυπα με ΙΚΤΕΟ, παραπέμποντας εκεί πελάτες τους και αντίστροφα.

Συνθήκες εξυπηρέτησης


Σε κάθε περίπτωση τα ΙΚΤΕΟ εξυπηρετούν μεγάλο όγκο των κυκλοφορούντων οχημάτων σε όλη τη χώρα. Κύριο όπλο τους στην προσέλκυση πελατών αναδεικνύονται οι συνθήκες εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών, δηλαδή το ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, η δυνατότητα ακριβούς προγραμματισμού του τεχνικού ελέγχου του οχήματος και η εξυπηρέτηση των οδηγών χωρίς ουρές αναμονής. Πολλά ΙΚΤΕΟ παραμένουν ανοικτά τις καθημερινές έως αργά το απόγευμα και το Σάββατο, τηρούν με σχολαστικότητα τα ραντεβού που έχουν ζητήσει οι πελάτες, ενώ τους παρέχουν ικανοποιητικές συνθήκες και χώρους φιλοξενίας, όσο παραμένουν εκεί αναμένοντας την ολοκλήρωση του ελέγχου στο όχημά τους.

Tο κύριο επιχείρημα υπέρ της χρήσης ΙΚΤΕΟ είναι η κατάσταση που πολλοί αυτοκινητιστές αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν προσερχόμενοι για έλεγχο σε αντίστοιχο δημόσιο...

Η διάρκεια του τεχνικού ελέγχου, συνήθως, είναι από 20 έως 45 λεπτά και τα ΙΚΤΕΟ να διαβεβαιώνουν ότι η δυνατότητά τους της ημερήσιας εξυπηρέτησης φτάνει τα 250 αυτοκίνητα. Στη διαδικασία ελέγχου χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα και εργάζεται ειδικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα στοιχεία του ελέγχου εκτυπώνονται σε ειδικό έντυπο που παραδίδεται στον πολίτη μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και ο ελεγκτής ενημερώνει διεξοδικά τον ελεγχόμενο για τις ελλείψεις που ενδεχομένως παρουσιάζει το όχημά του.

Μεγάλοι «παίκτες» και κόστος


Προφανώς η αγορά του τεχνικού ελέγχου οχημάτων έχει μεγάλο κέρδος, εξ ου και ήδη έχουν καταλάβει θέσεις μεγάλοι «παίκτες». Mέσα στις πολυσχιδείς δραστηριότητές του, ο όμιλος J&P - ΑΒΑΞ παρουσίασε τη δική του πρόταση στα ΙΚΤΕΟ με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού «auteco» στην Αθήνα, επί της Λ. Αθηνών. Ακολούθησε, στα τέλη του 2007, η έναρξη λειτουργίας του δεύτερου σταθμού στο Μοσχάτο, ενώ ένας τρίτος προγραμματίζεται να ξεκινήσει έως το τέλος του 2008, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Γενικά στα ΙΚΤΕΟ το αντίτιμο για τη διενέργεια εμπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου καθορίζεται ελεύθερα από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος και το εν γένει κόστος της επένδυσης.

Για εμπρόθεσμο έλεγχο επιβατικού αυτοκινήτου, οι τιμές των ΙKTEO κυμαίνονται από 45 έως 55 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται 19% ΦΠΑ συν 10% «κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου». Για να γίνει η αντιπαραβολή, το αντίστοιχο κόστος σε δημόσιο ΚΤΕΟ είναι 40 ευρώ.

Για τα λοιπά κόστη επιβατικού οχήματος ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, στα δημόσια ΚΤΕΟ ο εκπρόθεσμος αρχικός έλεγχος μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες αυξάνει το ειδικό τέλος στα 57 ευρώ. Για εκπρόθεσμο, πέραν των 15 ημερολογιακών ημερών, το τέλος είναι 74 ευρώ. Για εμπρόθεσμο επανέλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχο, στα δημόσια ΚΤΕΟ καταβάλλεται ειδικό τέλος 9 ευρώ. Για εκπρόθεσμο επανέλεγχο, μετά την παρέλευση των 30 ημερών και μέχρι εξήντα, είναι 17 ευρώ. Όποιος προσκομίζει σε δημόσιο ΚΤΕΟ όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση 60 ημερών, από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου θα καταβάλλει το αντίστοιχο ειδικό τέλος ενός κανονικού πλήρους ελέγχου.

Στα ΙΚΤΕΟ, για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου, μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες, εκτός από το καθορισμένο από αυτά αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας, καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, και για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης είναι 17 ευρώ.

Το επιπλέον κόστος –πέραν της καθορισμένης από τον επιχειρηματία τιμής υπηρεσίας– εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 15 ημερολογιακών ημερών είναι 34 ευρώ (επίσης έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού). Κατά τον ίδιο τρόπο ο εκπρόθεσμος επανέλεγχος επιβατικού οχήματος στοιχίζει 8 ευρώ επιπλέον.

Αυτά τα πρόστιμα, ουσιαστικά, έχουν τη σημασία τους. Υπολογίζεται ότι επειδή πολλοί οδηγοί δεν ενημερώνονται σχετικά με τις ημερομηνίες που οφείλουν να πάνε τα οχήματά τους για έλεγχο, ούτε και γνωρίζουν τι επιπλέον θα καταβάλλουν, τελικά το 45% των οχημάτων προσέρχεται με καθυστέρηση. Οι δε κάτοχοί τους επιβαρύνονται άσκοπα με επιπλέον παράβολα.

Πανελλαδικά ΙΚΤΕΟ (στοιχεία ΥΜΕ):

1. GPS ΙΚΤΕΟ ΑΕ, Σέρρες

2. AUTOVISION ΚΤΕΟ - ADR ΑΕ, Θέρμη Θεσσαλονίκης

3. ΚΤΕΟHELLAS ΑΕ, Αττική

4. ΙΚΤΕΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, Αττική

5. ΙΚΤΕΟ KAPAΦEPHΣ ΟΕ, Λαμία

6. ΙΚΤΕΟ ΞYΛAΓPAΣ ΑΕ, Σέρρες

7. Ε. ΣTEΦANIΔHΣ - Π. ΚOΛKAΣ ΕΠΕ, Πτολεμαΐδα

8. ΙΚΤΕΟ ΣABBAΣ ΤΣOTOYΛIΔHΣ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

9. ΜANTZINOΣ KAI ΣIA ΙΚΤΕΟ ΟΕ, Μουδανιά Χαλκιδικής

10. ΙΚΤΕΟ Ι. ΓIAKOYMHΣ - Π.Ευγενικός ΑΕ, Χίος

11. ΙΚΤΕΟ ΜAPTINO ΛOKPIΔOΣ ΕΠΕ, Φθιώτιδα

12. ΙΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛANAPA ΒAPBAPA - ΛANAPA ΖΩH ΟΕ, Τρίκαλα Θεσσαλίας

13. ΙΚΤΕΟ ΚΩ, Κως

14. ΙΚΤΕΟ Ν. ΠΑΤΣΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Τρίκαλα Θεσσαλίας

15. ΙΚΤΕΟ ΗΛIOΠOYΛOΣ ΑΕ, Καλαμάτα

16. ΙΚΤΕΟ ΚOPINΘOY ΕΠΕ, Κόρινθος

17. ΙΚΤΕΟ ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ, Ηράκλειο Κρήτης

18. ΙΚΤΕΟ ΚOZANHΣ ΕΠΕ, Κοζάνη

19. ΙΚΤΕΟ ΠEΛOΠONNHΣOY ΕΠΕ, Διακοπτό Αχαΐας

20. ΙΚΤΕΟ Πατρών ΕΠΕ, Πάτρα

21. ΙΚΤΕΟ ΔΩΔEKANHΣOY ΕΠΕ, Ρόδος

22. KTEOHELLAS ΙΚΤΕΟ ΑΕ, Αττική

23. ΙΚΤΕΟ ΛAKΩNIAΣ-ΑPKAΔIAΣ, Γύθειο Λακωνίας

24. ΙΚΤΕΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ - Θ.ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ, Ηράκλειο Κρήτης

25. ΙΚΤΕΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Γιαννιτσά Πέλλας

26. ΙΚΤΕΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γ.-ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΟΛ. ΟΕ, Κατερίνη

27. ΙΚΤΕΟ ΧΡ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ, Λάρισα

28. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΚΤΕΟ ΟΕ, Λάρισα

29. ΙΚΤΕΟ EXPRESS SERVICE ΑΕΕ, Θεσσαλονίκη

30. ΗΝΙΟΧΟΣ ΙΚΤΕΟ ΑΕ, Αττική

31. ΙΚΤΕΟ ΜIXAHΛ ΘAΛAΣΣHΣ, Εύβοια

32. ΙΚΤΕΟ ΗPAKΛEIOY ΚPHTHΣ ΜONOΠPOΣΩΠH ΕΠΕ, Ηράκλειο Κρήτης

33. ΙΚΤΕΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ, Μαγνησία

34. ΙΚΤΕΟ ΔPAMAΣ ΕΠΕ, Δράμα

35. ΙΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ, Τρίκαλα Θεσσαλίας

36. CAR ΙΚΤΕΟ ΘEΣΣAΛIAΣ, Λάρισα

37. ΙΚΤΕΟ ΚAPΔITΣAΣ ΑΕ, Καρδίτσα

38. ΙΚΤΕΟ ΑPΓOΛIΔAΣ ΑΕ, Αργος

39. Π.Σ.Μ.Α ΙΚΤΕΟ, Πάτρα

40. ΙΚΤΕΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, Αμαλιάδα Ηλείας

41. Ι. Β. ΣΓΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. AUTOTEST, Ιωάννινα

42. ΙΚΤΕΟ ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ, Πύργος Ηλείας

43. ΙΚΤΕΟ ΓΑΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Πέλλα

44. AUTO CONTROL ΕΠΕ, Εύοσμος Θεσσαλονίκης

45. ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ, Ιωάννινα

46. ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΣΗ ΙΚΤΕΟ ΑΕ (ΕΥΡΩΚΤΕΟ ΑΕ), Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

47. ΙΚΤΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ, Καβάλα

48. ΙΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ, Βέροια

49. KTEOHELLAS ΑΕ, Αττικής

50. ΙΚΤΕΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ, Πρέβεζα

51. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΙΚΤΕΟ ΑΕ, Πύργος Ηλείας

52. J & P - ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ, Αθήνα

53. ΙΚΤΕΟ ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ, Δράμα

54. ΙΚΤΕΟ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ, Λασίθι

55. ΙΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ, Κέρκυρα

56. ΙΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ, Χανιά

57. ΙΚΤΕΟ ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λάρισα

58. ΙΚΤΕΟ Χ. ΝIANIOΣ - Δ. ΜΠPAKHΣ ΟΕ, Θεσαλλονίκη

59. ΙΚΤΕΟ ΔPAMAΣ Σ. & Π. ΣTAMATIAΔH ΟΕ, Δράμα

60. ΙΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΕ, Θεσαλλονίκη

61. AUTOSAFE ΙΚΤΕΟ ΕΠΕ, Θεσαλλονίκη

62. ΙΚΤΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ, Καβάλα

63. ΑΦΟΙ ΤΡΥΦΩΝ ΙΚΤΕΟ ΑΕ, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

64. ΙΚΤΕΟ ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, Κομοτηνή

65. Ι.ΚΤΕΟ ΛΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη

66. ΚΤΕΟ HELLAS Α.Ε, Πειραιάς

67. AUTOVISION ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ADR ΑΕ, Πολίχνη Θεσσαλονίκης

68. ΒΟΙΩΤΙΚΟ Ι.ΚΤΕΟ ΕΠΕ, Λιβαδειά

69. ΙΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ, Γιαννιτσά

70. J&P - ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ, Μοσχάτο Αττικής

71. AUTOCHECK ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

72. ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS ΕΕ, Βέροια

73. Ι-ΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΕ, Ρέθυμνο

74. AUTOVISION ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Καρδίτσα