Φιλί της ζωής στη βιομηχανία αλλαντικών από τους νέους επενδυτές

fili-tis-zois-sti-viomichania-allantikon-apo-tous-neous-ependytes

Αλλαγή σελίδας για τον όμιλο Νίκα. Αποφασίστηκε να εκδοθεί μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 10 εκατ. ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, και να μπουν νέα μέλη στο ΔΣ. Στη νέα αύξηση συμμετέχουν η Eurobank με 3,6 εκατ. ευρώ, η Chipita με 5,4 εκατ. ευρώ και ο όμιλος Ρέστη με 1 εκατ. ευρώ.

Στόχος να μπορέσει η επιχείρηση να αναχρηματοδοτήσει τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και να προχωρήσει με νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Σύμφωνα με τους εκτιμητές, δεν προκύπτει από την πράξη αυτή σημαντική επίπτωση στην τιμή της μετοχής, δεδομένου ότι η τιμή μετατροπής (1,03 ευρώ) ισούται σχεδόν με τη σημερινή χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της εταιρείας.

Στην παρούσα φάση, δεν αναμένεται να γίνουν αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού πλάνου, με αξιοποίηση των περιφερειακών παραγωγικών μονάδων, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Προβλέπεται να μεταφερθεί τμήμα της παραγωγικής δραστηριότητας, στις μονάδες της Θράκης και της Βουλγαρίας. Στα υπό εξέταση σχέδια είναι ο περιορισμός, σε πρώτη φάση, της παραγωγής στη μονάδα που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Στο διάστημα αυτό γίνονται επαφές με ομοειδείς εταιρείες, για συνέργιες στα τυποποιημένα είδη.

Για την οριστικοποίηση του νέου επενδυτικού σχήματος, έγιναν διεργασίες αναφορικά με τη σύνθεση των επενδυτών, που συμμετέχουν στην κατά 10 εκατ. ευρώ, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, της «Νίκας». Οι επαφές αρχικά έγιναν στον στενό πυρήνα των συνεργατών της Global Finance, μεταξύ αυτών και με τους Βίκτωρα Ρέστη και Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Στο νέο διοικητικό συμβούλιο, θα μετέχει και πρόσωπο επιλογής του κ. Ρέστη, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει επενδύσει στην «Νίκας» κεφάλαιο της τάξης των 18 εκατ. δολαρίων.

Μετά την απόφαση της «GCI Food Εnterprises Ltd», συμφερόντων του ομίλου Πλακόπιτα, που κατέχει το 67,48% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, να μην συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, η ανάγκη εξεύρεσης ρευστού ήταν ζωτικής σημασίας για την πορεία του ομίλου. Τα 55 εκατ. ευρώ που κατέβαλε το 2003 η Global (με τιμή μετοχής στα 6 ευρώ), και στη συνέχεια η τροπή που πήραν τα οικονομικά της «Νίκας» απαιτούσαν άμεση αναδιάρθρωση.

Με τη λύση της ιδιωτικής τοποθέτησης, οι διαδικασίες προβλέπονται σύντομες. Έτσι η επιχείρηση θα εισέλθει σε νέα αναπτυξιακή φάση, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συγκυρίες (όπως οι ίδιοι εκτιμούν), υπό τις παρούσες ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς, κυρίως στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το νέο πλάνο, στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται: η ενίσχυση της θέσης της στην εγχώρια αγορά (όπου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη κάμψη κι έχει χάσει μερίδια, ειδικά στη λιανική), και η ανάπτυξη της θυγατρικής στη Βουλγαρία (με αξιοποίηση της τοπικής παραγωγικής μονάδας, από την οποία η διοίκηση προσδοκά σημαντικά οφέλη την επόμενη πενταετία). Έμφαση θα δοθεί και στις εξαγωγές, με προτεραιότητα τις ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με τους εταίρους, η αλματώδης αύξηση της ανεργίας, η σημαντική μείωση των εισοδημάτων και η εντεινόμενη αβεβαιότητα στον χώρο της οικονομίας, έχουν επηρεάσει αρνητικά την καταναλωτική συμπεριφορά.