Το Μουσείο Καρλσρούης απαντά

to-mouseio-karlsruhe-apanta

Τη συζήτηση που προηγήθηκε της απόρριψης αιτήματος του Μουσείου της Καρλσρούης από τα μέλη της ΚΑΣ μετέφερε ρεπορτάζ της «Ε» στις 14/12/2007 με τίτλο «Το ΚΑΣ φυσάει και το γιαούρτι». Το γερμανικό μουσείο όμως υποστηρίζει ότι «εμπεριείχε ανακρίβειες και αναλήθειες». Να θυμίσουμε ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία αρνήθηκε την ελληνική συμμετοχή σε αρχαιολογική έκθεση του συγκεκριμένου μουσείου.

Η απάντηση του Μουσείου έχει ως εξής:

1. Στο ως άνω δημοσίευμα εμπεριέχεται ο ισχυρισμός ότι «στο Μουσείο Badisches Landes museum της Καρλσρούης (Γερμανία) το 2001 στάλθηκαν μινωικές αρχαιότητες από το Μουσείο Ηρακλείου της Κρήτης σε μία έκθεση που περιελάμβανε προϊόντα λαθρανασκαφών».

Ο ισχυρισμός αυτός είναι αναληθής.

Η αλήθεια είναι ότι η έκθεση του 2001 με θέμα «Στο λαβύρινθο του Μίνωα. Κρήτη, ο πρώτος υψηλός πολιτισμός της Ευρώπης» δεν περιελάμβανε προϊόντα λαθρανασκαφών. Με σκοπό τον έλεγχο της ως άνω κατηγορίας, και ιδίως τον έλεγχο της προέλευσης των από τον κύριο Ελία Μπορόβσκι δανεισθέντων αντικειμένων, το 2002/2003 διενεργήθηκε Ενορκη Διοικητική Εξέταση. Η Ενορκη Διοικητική Εξέταση δεν διαπίστωσε καμία ένδειξη για προέλευση αντικειμένων από λαθρανασκαφές, ή από άλλη παράνομη προέλευση.

2. Στο ως άνω δημοσίευμα εμπεριέχεται ο ισχυρισμός ότι «τα ύποπτα κομμάτια ήταν 10 αδημοσίευτα καμαραϊκά αγγεία και άλλα 28 μινωικά αντικείμενα, άγνωστα στους ειδικούς, από τη συλλογή του αρχαιοπώλη Μπορόβσκι. Μετά την έκθεσή τους στο μουσείο τα έργα αυτά "νομιμοποιήθηκαν" και ο αρχαιοπώλης κατάφερε να τα πουλήσει σε πολλαπλάσια τιμή».

Επίσης και αυτός ο ισχυρισμός αυτός είναι αναληθής.

Η αλήθεια είναι ότι οι αρχαιότητες οι οποίες παρουσιάστηκαν στην εν λόγω έκθεση δεν επωλήθησαν. Το τμήμα των αρχαιοτήτων, το οποίο δανείσθηκε από το από τον κύριο Μπορόβσκι ιδρυθέν Μουσείο «Bible Lands Museum» της Ιερουσαλήμ, βρίσκεται μέχρι και σήμερα εκεί.

3. Στο ως άνω άρθρο δημοσιεύεται ο ισχυρισμός ότι «ο κύριος Χρήστος Ζαχόπουλος επισήμανε αυστηρά ότι το υπουργείο δεν συνεργάζεται με μουσεία που έχουν εμπλακεί καθ' οιονδήποτε τρόπο σε παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων». Από τον ισχυρισμό αυτό προκαλείται η εντύπωση ότι το «Badisches Landesmuseum» εμπλέκεται σε παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Η αλήθεια είναι ότι το Μουσείο «Badisches Landesmuseum Karlsruhe» δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων.

Για το Μουσείο «Badisches Landesmuseum Karlsruhe»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος, Καθηγητής Harald Siebenmorgen.